บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จำกัด ได้รับการรับรองทางด้านคุณภาพ ดังนี้

ISO 9001:2015

PED & AD2000 W0

บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีนจำกัด / P.V.Casting & Machine CO.,LTD.

เครื่องมือวัด